ارتباط با ما

لوله بازکنی – تخلیه چاه – حفره چاه نو، با روش ها و متدودهای جدید در تمام نقاط تهران – در کمترین زمان ممکن به صورت شبانه روزی تماس با نمایندگی ها ما در مناطق مختلف تهران.

 خدمات فنی پایتخت

شعبه شمال تهران      ۲۲۶۴۶۰۲۴

شعبه شمال تهران      ۳۳۵۵۰۹۰۵

شعبه مرکز شهر      ۸۸۹۱۹۹۱۵

شعبه غرب تهران      ۴۴۰۵۰۹۷۱

شعبه جنوب تهران      ۵۵۷۱۳۰۸۰

شعبه جنوب تهران      ۶۶۶۸۸۷۱۲

سرویس کار مستقیم

۰۹۱۲۸۴۹۵۲۶۰

۰۹۱۹۷۸۰۴۰۶۰

پست الکترونیک : tasisatereza@gmail.com