لوله بازکنی – تخلیه چاه – حفر چاه نو

  انجام امور فنی و تاسیساتی در زمنیه های لوله بازکنی - تخلیه چاه - حفره چاه نو، با روش ها و متدودهای جدید در...

نمایندگی های خدمات فنی پایتخت در تهران

شعبه شمال تهران ۲۲۶۴۶۰۲۴ و ۳۳۵۵۰۹۰۵ شعبه غرب تهران ۴۴۰۵۰۹۷۱ شعبه مرکز شهر ۸۸۹۱۹۹۱۵ شعبه جنوب تهران ۵۵۷۱۳۰۸۰ و ۶۶۶۸۸۷۱۲ سرویس کار مستقیم  سراسر تهران ۰۹۱۲۸۴۹۵۲۶۰ و ۰۹۱۹۷۸۰۴۰۶۰

تخلیه چاه با متدهای جدید و سریع

تخلیه چاه با جدیدترین متدها در کمترین زمان شعبه شمال تهران ۲۲۶۴۶۰۲۴ و ۳۳۵۵۰۹۰۵ شعبه غرب تهران ۴۴۰۵۰۹۷۱ شعبه مرکز شهر ۸۸۹۱۹۹۱۵ شعبه جنوب تهران ۵۵۷۱۳۰۸۰ و ۶۶۶۸۸۷۱۲ سرویس...

خدمات فنی پایتخت ۲۴ ساعته در خدمت شماست

لوله بازکنی - تخلیه چاه - حفر چاه جدید با ما سبز سبز باشید تمیزی و پاکیزگی را برای شما به ارمغان می آوریم لوله بازکنی -...

در صورت گرفتگی چاه سرویس بهداشتی چه باید کرد؟

گرفتگی چاه سرویس بهداشتی در صورت گرفتگی چاه سرویس بهداشتی، نگران نباشید و اضطراب به خود راه ندهید در کمال خونسری تلفن را برداشته و...

اگر در چاه سرویس بهداشتی، راه آب و چاه ها، چیزی...

در صورتی که در چاه سرویس بهداشتی، راه آب و سایر چاه ها چیزی افتاد، با ما تماس بگیرید. خودتان هیچگونه اقدامی انجام ندهید. از سیفون...