در صورتی که در چاه سرویس بهداشتی، راه آب و سایر چاه ها چیزی افتاد، با ما تماس بگیرید.

خودتان هیچگونه اقدامی انجام ندهید.

از سیفون استفاده نکنید و در چاه آب نریزید.

این کاره باعث فرورفتن بیشتر شئی در چاه شده و ممکن است خسارات جبران ناپذیری داشته باشد!!!

لوله بازکنی – تخلیه چاه – حفره چاه نو، با روش ها و متدودهای جدید در تمام نقاط تهران – در کمترین زمان ممکن به صورت شبانه روزی تماس با نمایندگی ها ما در مناطق مختلف تهران.

شعبه شمال تهران ۲۲۶۴۶۰۲۴ و ۳۳۵۵۰۹۰۵

شعبه غرب تهران ۴۴۰۵۰۹۷۱

شعبه مرکز شهر ۸۸۹۱۹۹۱۵

شعبه جنوب تهران ۵۵۷۱۳۰۸۰ و ۶۶۶۸۸۷۱۲

 

افزودن دیدگاه